آخرین اخبار

  بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی می رساند با توجه به سپری شدن یکماه از پایان قرارداد قبل بیمه تکمیل درمان، در صورت وجود مدارک پزشکی پرداخت نشده مربوط به قرارداد...

دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

رویداد ها

دستاورد ها

نمایشگر دسته ای مطالب