آخرین اخبار

با توجه به مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه در خصوص انجام کلیه فعالیتهای دانشگاه بصورت دورکاری و غیرحضوری،  بدینوسیله به اطلاع همکاران گرامی  می رساند ...

شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹

رویداد ها

دستاورد ها

نمایشگر دسته ای مطالب