اخبار و اطلاعیه ها

  بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی می رساند با توجه به سپری شدن یکماه از پایان قرارداد قبل بیمه تکمیل درمان، در صورت وجود مدارک پزشکی پرداخت نشده مربوط به قرارداد...

  دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

به اطلاع می رساند با توجه به سپری شدن یکماه از پایان قرارداد قبلی بیمه تکمیلی و با عنایت به اطلاعیه های واحد بیمه با موضوع تاریخ پایان تحویل مدارک پزشکی قرارداد مذکور(۱۵ اردیبهشت و تمدید تا ۲۰...

  چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...

با عنایت به اینکه محدوده زمانی قرارداد جدید بیمه تکمیلی از تاریخ 1399/02/01 لغایت 1400/01/31 می باشد به اطلاع می رساند دفتر بیمه نوین واقع در دانشگاه آماده دریافت اسناد پزشکی انجام شده بعد...

  چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...