اطلاعیه تعطیلی دفتر بیمه نوین واقع در دانشگاه به دلیل مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه در نیمه اول آذر۹۹

لینک اطلاعیه

 

 

 

 

 

واحد بیمه دانشگاه

 

به منظور رفع مشکلات درمانی و کاسته شدن از نگرانی همکاران و خانواده ایشان در مواقع بروز بیماری و جهت رفع دغدغه های احتمالی مالی و صرفاً توجه به بهبودی و بدست آوردن سلامت خود و عزیزانشان هر ساله دانشگاه با یکی از شرکت های بیمه ای که از نظر کیفیت خدمات و مبلغ حق بیمه مناسب ارزیابی شود با برگزاری مناقصه عمومی عقد قرارداد می نماید

=====================================================================

شرایط بیمه تکمیل درمان دانشگاه بوعلی سینا در سال 99

شرکت طرف قرارداد: بیمه نوین
مبلغ قرارداد بیمه برای هرنفر در ماه:  سطح1: 389.000ریال  سطح2: 995.000ریال

تاریخ شروع قرارداد:1398/02/01          تاریخ پایان قرارداد:1399/01/31

برای پرسنل و همسر و فرزندان ایشان در سطح1 ماهیانه مبلغ 194.500 ریال و در سطح2 ماهیانه مبلغ 348.250ریالبرای هر نفر به عنوان کمک هزینه رفاهی از طرف دانشگاه پرداخت می گردد.(کمک هزینه رفاهی همکاران خانم شامل همسرنمی شود)  

دانلود فایل جدول تعهدات