اطلاعیه: استفاده از خدمات الکترونیکی (غیرحضوری) بانک ها به جهت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا

اطلاعیه: استفاده از خدمات الکترونیکی (غیرحضوری) بانک ها به جهت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنایت به وجود بستر نرم افزاری ارائه خدمات الکترونیکی و امکان انجام اکثر عملیات بانکی از طریق برنامه های ارایه شده توسط بانک های کشور، به جهت جلوگیری از شیوع بیش از پیش ویروس کرونا و البته سهولت بیشتر در انجام عملیات بانکی، ضرورت استفاده از برنامه های مذکور بیشتر از گذشته ملموس می باشد. لذا خواهشمند است همکاران گرامی نسبت به نصب و استفاده از اپلیکیشن ارائه شده توسط بانک های دارای حساب اقدام نمایند.(متن اطلاعیه بانک ملی به پیوست می باشد)

دانلود اطلاعیه


اخبار