امکان تحویل مدارک پزشکی به دفتر بیمه نوین واقع در سازمان مرکزی در روزهای زوج هفته از 8 صبح الی 12 ظهر

امکان تحویل مدارک پزشکی به دفتر بیمه نوین واقع در سازمان مرکزی در روزهای زوج هفته از 8 صبح الی 12 ظهر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع می رساند، همکاران گرامی(دارای پوشش بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه نوین) می توانند جهت تحویل مدارک و اسناد پزشکی خود در روزهای زوج هفته از ساعت8ضبح الی 12 به دفتر بیمه نوین(اتاق a57) واقع در سازمان مرکزی مراجعه نمایند.


اخبار