ایده در خصوص صرفه جوئی در مصرف انرژی، مدیریت سبز

ایده در خصوص صرفه جوئی در مصرف انرژی، مدیریت سبز


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی می رساند مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه آماده دریافت و اعمال طرح ها و پیشنهادات کلیه عزیزان

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند، مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه آماده دریافت و اعمال طرح ها و پیشنهادات کلیه عزیزان دانشگاهی در خصوص صرفه جوئی در مصرف انرژی، مدیریت سبز و ایده های جدی در حوزه عمرانی، تعمیرات و تاسیسات می باشد و از ایده هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند به نحو شایسته تقدیر بعمل خواهد آمد.


اخبار