بازدید معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی دانشگاه از دانشکده مدیریت وحسابداری رزن

بازدید معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی دانشگاه از دانشکده مدیریت وحسابداری رزن


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به گزارش روابط عمومی دانشگاه چهارشنبه 24/08/96 جناب آقای دکتر علی عربی معاون محت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه چهارشنبه 24/08/96 جناب آقای دکتر علی عربی معاون محترم توسعه مدیریت و امور پشتیبانی دانشگاه، جناب آقای دکتر بنی اردلان مشاور رئیس و رئیس پردیس دانشکده های اقماری، به همراه مدیر محترم دفتر طرح های عمرانی و جمعی از کارشناسان دفتر فنی و انفورماتیک دانشگاه با حضور در شهر رزن از فرایند تجهیز، آماده سازی و تعمیرات اساسی ساختمان جدید دانشکده مدیریت و حسابداری رزن بازدید بعمل آوردند و رهنمودهای لازم در جهت تسریع آماده سازی را اعلام نمودند. در ادامه معاونت محترم توسعه مدیریت و امور پشتیبانی دانشگاه به همراه مشاور محترم رئیس و رئیس پردیس دانشکده های اقماری و نیز رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر نادری مهدیی از فضاهای دانشجویی نظیر سلف و خوابگاه و حضور در اتاق دانشجویان بازدید نمودند.


اخبار