بیمه درمان تکمیلی پرسنل دانشگاه

بیمه درمان تکمیلی پرسنل دانشگاه


دانلود جدول تعهدات درمانی سال ۹۸

شرایط بیمه تکمیل درمان دانشگاه بوعلی سینا در سال ۹۸

شرکت طرف قرارداد: بیمه نوین
مبلغ قرارداد بیمه برای هرنفر در ماه:  سطح۱: ۳۰۴.۰۰۰ریال  سطح۲: ۵۹۹.۰۰۰ریال

تاریخ شروع قرارداد:۱۳۹۸/۰۲/۰۱          تاریخ پایان قرارداد:۱۳۹۹/۰۱/۳۱

برای پرسنل و همسر و فرزندان ایشان ماهیانه مبلغ ۱۵۲.۰۰۰ ریال برای هر نفر به عنوان کمک هزینه رفاهی از طرف دانشگاه پرداخت می گردد.(کمک هزینه رفاهی همکاران خانم شامل همسرنمی شود)  

به منظور رفع مشکلات درمانی و کاسته شدن از نگرانی همکاران و خانواده ایشان در مواقع بروز بیماری و جهت رفع دغدغه های احتمالی مالی و صرفاً توجه به بهبودی و بدست آوردن سلامت خود و عزیزانشان هر ساله دانشگاه با یکی از شرکت های بیمه ای که از نظر کیفیت خدمات و مبلغ حق بیمه مناسب ارزیابی شود با برگزاری مناقصه عمومی عقد قرارداد می نماید

 
 

اخبار