تفاهم نامه دندانپزشکی، خرید و تعمیر عینک و بیمه آتش سوزی منازل مسکونی پرسنل

تفاهم نامه دندانپزشکی، خرید و تعمیر عینک و بیمه آتش سوزی منازل مسکونی پرسنل


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

احتراما به استحضار همکاران محترم دانشگاهی می رساند در صورت تمایل می توانند با ارائه معرفی نامه از تفاهم نامه های ذیل استفاده نمایند
1-تفاهم نامه دندانپزشکی با کلینیک مهر(قابل استفاده برای کلیه پرسنل دانشگاه-تقسیط هزینه خدمت بصورت 5 ماهه، کسر از حقوق توسط امور مالی)

2-تفاهم نامه خرید و تعمیر عینک با فروشگاه عینک آفتاب(قابل استفاده برای کلیه پرسنل دانشگاه-تقسیط هزینه خدمت بصورت 6 ماهه، کسر از حقوق توسط امور مالی)

3-تفاهم نامه بیمه آتش سوزی با شرکت بیمه نوین جهت منازل مسکونی پرسنل دانشگاه( 50 درصد تخفیف حق بیمه و تقسیط حق بیمه در 5 قسط ، کسر از حقوق توسط امور مالی)
اطلاعات بیشتر در فایل pdf پیوست

واحد بیمه دانشگاه(آقای ربیعی)

شماره تماس: 38380634 و یا داخلی 429


اخبار