تمدید تاریخ تحویل مدارک پزشکی قرارداد بیمه تکمیلی سال 98

تمدید تاریخ تحویل مدارک پزشکی قرارداد بیمه تکمیلی سال 98


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به پایان قرارداد بیمه تکمیلی سال 98 از همکاران گرامی تقاضا می گردد مدارک پزشکی مربوط به قبل از اردیبهشت99 خود را حداکثر تا 20 اردیبهشت 99 به دفتر بیمه نوین مستقر در دانشگاه تحویل نمایند.

لازم به ذکر است مطابق آیین نامه بیمه مرکزی پس از پایان قرارداد بیمه تکمیلی، فقط مدارکی که از تاریخ انجام هزینه آن کمتر از سه ماه گذشته باشد قابل تحویل می باشند

ضمنا تاریخ شروع تحویل مدارک پزشکی بعد از این تاریخ(قرارداد1399) متعاقبا اعلام خواهد شد.

با تشکر واحد بیمه دانشگاه


اخبار