تمدید مهلت واریز سرانه حق بیمه تکمیلی به منظور پوشش افراد تحت تکفل فرزندان شهدا

تمدید مهلت واریز سرانه حق بیمه تکمیلی به منظور پوشش افراد تحت تکفل فرزندان شهدا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به عدم پوشش بیمه تکمیلی بنیاد شهید برای افراد تحت تکفل فرزندان شهدا به پیوست اطلاعیه آن بنیاد جهت امکان ایجاد پوشش برای افراد مذکور با  پرداخت حق بیمه به میزان دو میلیون و چهار هزار تومان برای هر نفر به پیوست ارسال می گردد

لازم به ذکر است مهلت واریز سرانه حق بیمه به منظور پوشش افراد تحت تکفل فرزندان شهدا حداکثر تا تاریخ 1399/01/20 می باشد

دانلود متن اطلاعیه


اخبار