آخرین اخبار

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم که دارای پوشش بیمه تکمیلی دانشگاه می باشند می رساند به استناد بخشنامه شماره (13/99/210) به تاریخ (27/01/1399) معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، مستند به...

یک‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹

رویداد ها

دستاورد ها

نمایشگر دسته ای مطالب