لغو خدمات میهمانسراهای طرف قرارداد تا اطلاع ثانوی

لغو خدمات میهمانسراهای طرف قرارداد تا اطلاع ثانوی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور کلیه میهمانسراهای طرف قرارداد دانشگاه تا اطلاع ثانوی امکان ارائه خدمات اقامتی را ندارند.

اداره رفاه کارکنان


اخبار