مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی


 

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

 

نام: نبی اله سپهری
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
تلفن داخلی:  448


اخبار