نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه


 

     معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

 

     دکتر حسن علی عربی

     تحصیلات:  دکتری علوم دامی

     مرتبه علمی:  دانشیار

     ایمیل:  h_aliarabi@yahoo.com
      
     تلفن:  08138272899

     تلفن داخلی:  410