نحوه و تاریخ تحویل مدارک پزشکی قرارداد بیمه تکمیلی سال ۹۸

نحوه و تاریخ تحویل مدارک پزشکی قرارداد بیمه تکمیلی سال ۹۸


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به پایان قرارداد بیمه تکمیلی سال ۹۸ از همکاران گرامی تقاضا می گردد مدارک پزشکی مربوط به قبل از اردیبهشت۹۹ خود را حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۹۹ به دفتر بیمه نوین مستقر در دانشگاه تحویل نمایند.

ضمنا تاریخ شروع تحویل مدارک پزشکی بعد از این تاریخ(قرارداد۱۳۹۹) متعاقبا اعلام خواهد شد.

با تشکر واحد بیمه دانشگاه


اخبار