هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا به استناد بند 8 ماده 1 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها با ترکیب ذیل تشکیل شده است:

هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا به استناد بند 8 ماده 1 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها با ترکیب ذیل تشکیل شده است:

با توجه به اتمام دوره همکاری مربوط به ابلاغ اعضاء محترم هیأت اجرائی منابع انسانی دانشگاه و با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور و در اجرای بند 8 ماده یک آئین ­نامه استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی و ماده یک دستورالعمل نحوه تشکیل و وظائف هیأت اجرائی منابع انسانی، ترکیب جدید هیأت مذکور با ترکیب ذیل از تاریخ 96/5/21  کار خود را شروع خواهند کرد.

1- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه

 2 -مدیر منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه

3- مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه

4 -نماینده کمیسیون دائمی هیأت امناء

5- سه نفر کارشناس با تجربه

- آقای دکتر حسن علی­ عربی

 - آقای مهندس حسین حمدیه

 -آقای امیرعباس محمودی­ مطهر

از تلاش­ها و زحمات اعضاء قبلی هیأت اجرائی منابع انسانی دانشگاه قدردانی می­گردد.


اخبار