وظایف و اختیارات اداره آمار

وظایف و اختیارات اداره آمار


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شرح وظایف اداره آمار

تهیه، تنظیم و آنالیز اطلاعات آماری در سطح دانشگاه

تهیه و بررسی گزارشات آماری واحدهای مختلف حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات بوجود آمده درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی

تهیه طرح­های موضوعی آماری در واحدهای مختلف دانشگاه

انجام محاسبات و تطبیق و کنترل روند و وضعیت موجود با معیارها و استانداردها

بررسی، تهیه و اجرای طرح ERP  و MIS در دانشگاه با هماهنگی مقامات مافوق

تحلیل فرایندهای مکانیزه موجود در دانشگاه و هماهنگ­سازی روندها و فرآیندها با معیارها و استانداردهای موجود


اخبار