رئیس اداره آمار


شیرین رسولی
- رئیس اداره آمار -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل :

تلفن : ۰۸۱۳۸۳۸۰۶۵۷


داخلی : 447