مدیریت امور مالی


سعید وفائی عاصم
- مدیر امور مالی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

ایمیل :

تلفن : 38380885-081


داخلی : 449