معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه


دکتر جلال صادقیان
- معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه -
تحصیلات : دکترای تخصصی / گروه عمران

ایمیل : j.sadeghian@.basu.ac.ir

تلفن : 31403333


داخلی : 3333-1301