تسهیلات بانک تجارت

تسهیلات بانک تجارت


 

تسهیلات بانک تجارت دانشگاه

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 08138381167- آقای محمدی
دریافت تسهیلات 50 میلیونی تومانی با اقساط 36 ماهه برای اعضاء محترم هیات علمی و کارمندان گرامی  و یا دریافت تسهیلات ذیل

 

 

ردیف

تسهیلات

مبلغ

نرخ سود

مدت

اقساط ماهیانه (ریال)

سود کل

1

خودرو

150/000/000

18

36 ماه

5/400/000

45/000/000

----

       ----------

-------

------

--------

------

2

تعمیر مسکن

100/000/000

18

36 ماه

3/600/000

30/000/000

48 ماه

3/000/000

40/000/000

------

          ----------

------

3

کالا

80/000/000

18

36 ماه

2/900/000

24/000/000

 

 

مدارک مورد نیاز:
-   کپی صفحه اول شناسنامه وام گیرنده و کارت ملی هرکدام 2 برگ 

- کپی شناسنامه وام گیرنده تمامی صفحات  1 سری          

    -    حکم کارگزینی متقاضی و ضامن  1 برگ

    -    تعهد کسر اقساط متقاضی و ضامن از امور مالی 1 برگ

    -    معرفی نامه دانشگاه از اداره رفاه کارکنان 1 برگ   

-فیش حقوقی وام گیرنده و ضامن 1 برگ

- کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ضامن 1برگ

  - افتتاح حساب کارت خرید مرابحه                                                   

- کارمندان و اعضاء محترم هیأت علمی پیمانی و رسمی نیازی به تهیه سفته ندارند.

- وثیقه مورد نیاز برای کارمندان قراردادی سفته می‌باشد (در صورتی که ضامن رسمی معرفی نمایند، نیاز به ارائه سفته نمی باشد).

- جهت دریافت وام تعمیر مسکن ارائه کپی سند مالک لازم می باشد.

- اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم، جهت دریافت معرفی‌نامه به اداره رفاه آقای حسینی مراجعه نمایند.


اخبار