لزوم پیگیری اسناد و مدارک پزشکی پرداخت نشده قرارداد بیمه تکمیلی سال 98 دانشگاه

لزوم پیگیری اسناد و مدارک پزشکی پرداخت نشده قرارداد بیمه تکمیلی سال 98 دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی می رساند با توجه به سپری شدن یکماه از پایان قرارداد قبل بیمه تکمیل درمان، در صورت وجود مدارک پزشکی پرداخت نشده مربوط به قرارداد مذکور(از طریق پرتال پیگیری خسارت درمان با وارد نمودن کد بیمه و کد ملی قابل بررسی و مشاهده می باشد-لینک آدرس پرتال) ضروریست حداکثر تا ۲۰ خرداد۹۹ کپی رسید اسناد پزشکی پرداخت نشده خود را جهت بررسی به کارشناس شرکت(خانم بهبهانی) تحویل نمایید و چنانچه ظرف یک هفته نتیجه موردنظر حاصل نشد به مسئول بیمه دانشگاه مراجعه فرمایید، شایان ذکر است پس از پایان خردادماه امکان بررسی اسناد سال ۹۸ میسر نخواهد بود.

توجه:دفتر بیمه نوین مستقر در دانشگاه به سازمان مرکزی اتاق A۵۷ انتقال یافته است

شماره تماس داخلی دفتر بیمه نوین واقع در دانشگاه(خانم بهبهانی): ۳۷۵

شماره تماس داخلی واحد بیمه دانشگاه(آقای ربیعی): ۴۲۹

شماره مستقیم واحد بیمه دانشگاه: ۳۸۳۸۰۶۳۴

با تشکر واحد بیمه دانشگاه


اخبار